IL Øyglimt inngjekk 1.oktober avtale med Sport 1 Os og Adidas Group Norge

IL Øyglimt inngjekk 1.oktober avtale med Sport 1 Os og Adidas Group Norge.

IL Øyglimt får som ein del av avtalen 25% på utstyr frå Adidas, mens klubbens medlemmer får 15% på kjøp av produkter hos Sport 1 Os i avtaleperioden. I tillegg skal Sport 1 Os arrangera 2 klubbkveldar årleg med særs fordelaktige prisar for medlemmer av IL Øyglimt.

Sport 1 Os vil vidare bidra med premiar til den årlege Redd Barna Cup.

Avtalen løper ut 2019.

Har du spørsmål knytt til avtalen kan desse rettast til leiar i idrettslaget Eirik André Hesthamar enten per e-post til leiar@iloyglimt.no eller på telefon 950 89 824.

You may also like...